Cel projektu
Celem inicjatywy jest poprawa efektywności działań organizacji pracujących w obszarze
pomocy społecznej stowarzyszonych we WRZOS. Zamierzony cel zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie serii badań mających zobrazować stan obecny i zdiagnozować bieżące …

Dlaczego Lisków?
Przywoływany w nazwie naszego projektu Lisków, wieś koło Kalisza, stanowi przykład udanej mobilizacji społeczności lokalnej na rzecz jej reintegracji i rozwoju. W dwudziestoleciu międzywojennym ta biedna i dotknięta towarzyszącymi …

Termin: wrzesień 2005 – październik 2006

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr organizacji społecznych zrzeszonych we WRZOS. Chcemy uczyć jak sprawnie zarządzać organizacją, jak aplikować …

Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w Polsce.

Termin: listopad 2005 – kwiecień 2007
Cel projektu
Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy.

 
Zadania Centrum:
1. Przeprowadzenie badań struktur Samopomocowych …

Projekt realizowany był przez EAPN Włochy. Celem projektu było  uwydatnienie roli granej przez “Obserwatoria Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego” w relacji do Strategii Włączenia Społecznego Unii Europejskiej.

Dla celów tego projektu “obserwatoria …

W 2005 roku ESAN otrzymał dotacje z Komisji Europejskiej na kontynuację projektu, do którego dołączyli także nowi partnerzy, w tym WRZOS. Projekt zakładał stworzenie sieci, która zgromadzi organizacje, które będą …

  • 1
  • 2
  • 3(current)