Projekt Senior Task Force, zrealizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych wspólnie z berlińską Fundacją „Pamięć, odpowiedzialność i przyszłość” oraz Stowarzyszeniem Niemiecko-Polskiej Współpracy Socjalnej, zakładał stworzenie systemu wsparcia dla działań …

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych rozpoczęła realizacje projektu „ Akademia profesjonalnej kadry pomocy społecznej”, który potrwa do marca 2008 roku.
O projekcie
 
Misja
Badania przeprowadzone w 2006 r. przez MCPS we współpracy z …

Projekt „Otoczenie prawne organizacji pozarządowych” w ramach którego powstały propozycje postulatów zmian w ustawie działalności pożytku publicznego i wolontariacie, finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Trzeci …

Cel projektu
Celem inicjatywy jest poprawa efektywności działań organizacji pracujących w obszarze
pomocy społecznej stowarzyszonych we WRZOS. Zamierzony cel zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie serii badań mających zobrazować stan obecny i zdiagnozować bieżące …

Dlaczego Lisków?
Przywoływany w nazwie naszego projektu Lisków, wieś koło Kalisza, stanowi przykład udanej mobilizacji społeczności lokalnej na rzecz jej reintegracji i rozwoju. W dwudziestoleciu międzywojennym ta biedna i dotknięta towarzyszącymi …

Termin: wrzesień 2005 – październik 2006

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadr organizacji społecznych zrzeszonych we WRZOS. Chcemy uczyć jak sprawnie zarządzać organizacją, jak aplikować …

Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy dla osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych i dotkniętych wykluczeniem społecznym w Polsce.

Termin: listopad 2005 – kwiecień 2007
Cel projektu
Utworzenie Centrum Kompetencyjnego Samopomocy.

 
Zadania Centrum:
1. Przeprowadzenie badań struktur Samopomocowych …

Projekt realizowany był przez EAPN Włochy. Celem projektu było  uwydatnienie roli granej przez “Obserwatoria Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego” w relacji do Strategii Włączenia Społecznego Unii Europejskiej.

Dla celów tego projektu “obserwatoria …

W 2005 roku ESAN otrzymał dotacje z Komisji Europejskiej na kontynuację projektu, do którego dołączyli także nowi partnerzy, w tym WRZOS. Projekt zakładał stworzenie sieci, która zgromadzi organizacje, które będą …

1 listopada 2019 WRZOS rozpoczął realizację projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 Celem projektu jest …

  • 1
  • 2
  • 3(current)