Jesteśmy członkami następujących sieci:

 

Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny – Związek Federalny

Niemiecki Parytetowy Związek Socjalny – Związek Federalny z siedzibą w Frankfurcie nad Menem (obecna siedziba w Berlinie) zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Frankfurcie nad Menem.
Związek jest najmłodszym z sześciu związków niezależnej opieki społecznej w Niemczech.

Związek jest organizacją o charakterze parasolowym, zrzeszający ponad 9 tysięcy niezależnych, samodzielnie działających organizacji socjalnych, które łączą się w regionalne związki interesów (stowarzyszenia, fundacje, spółki z.o.o. użyteczności publicznej) działających w sferze socjalnej. Obecnie tworzony przez 15 związków krajowych oraz ok. 150 członkowskich organizacji ponadregionalnych. Organizacje członkowskie Związku zatrudniają około 300 tysięcy pracowników etatowych i grupują około 1,5 miliona wolontariuszy.

https://www.der-paritaetische.de/

 

Polski Komitet EAPN (EAPN Polska)

1 lutego 2007 r. powstał Polski Komitet EAPN (EAPN Polska) jako platforma współpracy 15 polskich organizacji pozarządowych działających w obszarze szeroko rozumianej pomocy społecznej i część międzynarodowego EAPN. Jako organizacja parasolowa (sieć) działamy przy Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Obecnie reprezentujemy 32 polskie organizacje pozarządowe.

EAPN to koalicja rzecznicza, której wspólnym celem jest złagodzenie, ograniczenie i rozwiązanie problemu ubóstwa w Polsce.

http://www.eapn.org.pl/

European Anti-Poverty Network

http://www.eapn.eu/

 

Pracodawcy Socjalni / Social Employers

Federacja Europejskich Pracodawców Socjalnych reprezentuje głos pracodawców na polu usług społecznych na poziomie Europejskim.

Pracodawcy sektora usług społecznych są jednym z największych pracodawców w Europie, mając znaczący wkład do europejskiej ekonomii oraz wdrażania Europejskiego Filaru Praw Społecznych.

http://socialemployers.eu/en/

 

Europejska Sieć Działań Socjalnych ESAN (European Social Action Network)

Europejska Sieć Działań Socjalnych ESAN (European Social Action Network) została założona w 1991 roku przez socjalne organizacje pozarządowe i przez fundacje działające w Europie. Sieć została zarejestrowana na podstawie przepisów prawa belgijskiego. Posiada biuro w Brukseli i sekretariat w Lille we Francji.