1 grudnia WRZOS rozpoczął realizację nowego projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” w partnerstwie z  EAPN Islandia. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego …

We wrześniu  2021 WRZOS rozpoczął realizację projektu sektorowego „SUS – Sektor Usług Społecznych”. Projekt realizowany w partnerstwie z  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej) …

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych skupionych w nieformalnej strukturze – Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu – PK EAPN (sekretariat prowadzony przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji …

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur …

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi oraz osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN. Cykl szkoleń prowadzonych w jej ramach …

W dniu 1 kwietnia 2015 rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest …

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) …

Celem projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” jest zwiększenie zdolności NGO do opiniowania dokumentów dotyczących polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w Polsce.

Projekt …

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji członkowskich WRZOS w ich działaniu w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt …

Projekt „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS, świadczących …

  • 1(current)
  • 2
  • 3