Celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych skupionych w nieformalnej strukturze – Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu – PK EAPN (sekretariat prowadzony przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji …

Projekt „W stronę skutecznego modelu partycypacji obywatelskiej”, realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt dotyczy wypracowania i wdrożenia „Partycypacyjnego Modelu Współdziałania”- kompleksowego i profesjonalnego systemu procedur …

Chcemy zaoferować kadrze zarządzającej organizacjami pozarządowymi i spółdzielniami socjalnymi oraz osobom odpowiedzialnym za ich księgowość możliwość podniesienia kompetencji w zakresie zarządzania finansami w ramach Akademii PLN. Cykl szkoleń prowadzonych w jej ramach …

W dniu 1 kwietnia 2015 rozpoczęliśmy kolejną edycję projektu „Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt skierowany jest …

WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) …

Celem projektu „EAPN Polska – wspólnie budujemy Europę Socjalną” jest zwiększenie zdolności NGO do opiniowania dokumentów dotyczących polityki społecznej oraz popularyzacja założeń europejskiej polityki społecznej i jej wpływu na politykę w Polsce.

Projekt …

Celem projektu jest wzmocnienie organizacji członkowskich WRZOS w ich działaniu w różnych ciałach konsultacyjno-doradczych z obszaru polityki społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt …

Projekt „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS, świadczących …

Projekt „Modelowy system na rzecz integracji społecznej” realizowany jest we Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych od marca 2011 roku, w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.4. Projekty innowacyjne. Celem …

Projekt „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” ma na celu podniesienie profesjonalizmu i zwiększenie skuteczności systemu pomocy i integracji społecznej. W ramach projektu są opracowywane, testowane i …

  • 1(current)
  • 2
  • 3