W 2005 roku ESAN otrzymał dotacje z Komisji Europejskiej na kontynuację projektu, do którego dołączyli także nowi partnerzy, w tym WRZOS. Projekt zakładał stworzenie sieci, która zgromadzi organizacje, które będą wymieniać wiedzę na temat praktyk szkoleniowych skierowanych do pracowników socjalnych i wolontariuszy i ulepszać je w taki sposób aby lepiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby osób i grup zagrożonych bądź dotkniętych wykluczeniem społecznym. Projekt miał za zadanie zidentyfikować i promować dobre praktyki/doświadczenia/programy edukacyjne i szkoleniowe, które tworzą interaktywną relację między organizacjami i ich pracownikami a grupami odbiorców.