1 listopada 2019 WRZOS rozpoczął realizację projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 Celem projektu jest wsparcie rozwoju i działalności WRZOS i  organizacji członkowskich, szczególnie w zakresie prowadzenia rzecznictwa, doradztwa specjalistycznego, szkoleń a także wzmocnienie procesów komunikacyjnych i wymiany informacji i doświadczeń miedzy członkami WRZOS i Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu.

W ramach projektu zaplanowaliśmy diagnozę  potrzeb organizacji członkowskich  i stworzenie bazy eksperckiej dla organizacji,  szkolenia w ramach Szkoły Menedżerów Organizacji Socjalnych, monitoring  polskiej i europejskiej polityki społecznej, seminaria nt. bieżących problemów polityki społecznej czy opracowanie strategii  rozwoju WRZOS.

Okres realizacji projektu: 11.2019 – 10.2021 r.