O PROJEKCIE:

Projekt Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym (12.2021 – 03.2023) realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy pomocy Polskiego Komitetu EAPN oraz EAPN Islandię, ma na celu zwiększenie kompetencji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz organizacji skupionych we WRZOS i Polskim Komitecie EAPN w zakresie prowadzenia dialogu i dyskusji na temat problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dostępu do usług społecznych.

 

DZIAŁANIA:

 1. Spotkania organizacji socjalnych należących do WRZOS i PK EAPN (w tym seminarium otwierające projekt – 12.2021 i zamykające wraz z partnerem z EAPN Islandia -03.2023).
 2. Spotkania i powołanie Grupy Ekspertów Uczestniczących (osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i wykluczenia) na wzór działającej przy PK EAPN Grupy Ekspertów Społecznych. Celem jest stworzenie „self-adwokatów” – swoistego zaplecza rzeczniczego środowiska osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia.
 3. 4 spotkania i 4 stanowiska po spotkaniach Grup Partycypacyjnych (spotkania łączące wiedzę przedstawicieli różnych grup: osób doświadczających problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego,  przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, świata akademickiego i dziennikarzy).
 4. 4 dwudniowe regionalne debaty partycypacyjne  z aktywnym udziałem osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia połączone z wizytami studyjnymi prezentującymi lokalne „dobre praktyki” w zakresie przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznego oraz dostępu do usług społecznych.
 5. Opracowanie raportu z monitoringu ubóstwa „Poverty Watch” wraz z przykładami z życia osób doświadczających problemu.
 6. Przeprowadzenie kolejnej edycji Konkursu dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa”.
 7. Przygotowanie Przewodnik dla dziennikarzy „Przewodnika odpowiedzialnego przedstawiania ubóstwa w mediach” dla dziennikarzy i innych podmiotów.
 8. Opracowanie  i wydrukowanie broszur dotyczących prawa dostępu do usług społecznych przez osoby dotknięte wykluczeniem społecznym.
 9. Comiesięczny Biuletyn Informacyjny dla organizacji i osób doświadczających wykluczenia społecznego. Zapraszamy do subskrypcji – w tym celu napisz na biuletyneapn@wrzos.org.pl.
 10. Opracowanie ekspertyzy przez partnera z Islandii na temat włączania osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w debaty publiczne, organizowania grup „self-adwokatów” i dostępu tych osób do usług społecznych.
 11. Wizyta studyjna w Islandii.

 

Projekt realizowany w partnerstwie z EAPN Islandia.

Koszty projektu: 84 816,00 euro.

Biuro projektu:

WRZOS
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel. 22 826 52 46

Koordynator projektu:

Kamila Płowiec
email: kamila.p@wrzos.org.pl
tel. 531 022 712

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.