W dniach 24- 25.06.2021 w Olsztynie odbędzie się organizowane przez WRZOS w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich szkolenie pt. „Wpływ organizacji pozarządowych na lokalne i regionalne polityki społeczne”.

Na szkoleniu uczestnicy …

Celem projektu jest objęcie wsparciem 240 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski oraz podniesienie kompetencji eksperckich u co najmniej 220 z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego …

1 listopada 2019 WRZOS rozpoczął realizację projektu SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

 Celem projektu jest …