We wrześniu 2023 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) rozpoczęła realizację projektu REGiONALNE POROZUMIENIE NA RZECZ USŁUG SPOŁECZNYCH

Główny cel programu to włączenie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w dialog obywatelski …