Projekt realizowany był przez EAPN Włochy. Celem projektu było  uwydatnienie roli granej przez “Obserwatoria Ubóstwa i Wykluczenia Społecznego” w relacji do Strategii Włączenia Społecznego Unii Europejskiej.

Dla celów tego projektu “obserwatoria ubóstwa i wykluczenia społecznego” zostały zdefiniowane jako struktury, które mają następujące cechy:

• gromadzą różnych partnerów społecznych

• zastanawiają się nad polityką i praktykami przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu i prezentują różne opinie nie będąc w pierwszej kolejności instytucją badawczą;

• mogą pełnić rolę dostarczyciela informacji

• wydają publikacje związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

W ramach projektu odbywały się spotkania organizacji partnerskich w różnych krajach, podczas których dyskutowane były wszelakie zagadnienia związane z poprawą sytuacji osób zagrożonych lub dotkniętych wykluczeniem społecznym jak np. rola partnerów lokalnych, rola stosowanych narzędzi badawczych w mierzeniu skali ubóstwa itp