Związki regionalne WRZOS

 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP

ul. Zacisze 17
65-775 Zielona Góra
tel. 570 217 017 lub 533 563 877
zlop.biuro@gmail.com
www.zlop.org.pl

 

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS

ul. Swojska 49/9
70-781 Szczecin
tel. 510 848 114
kontakt@zafos.pl
www.zafos.pl
Osoba do kontaktu: Dorota Kamecka

 

Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych WRK

ul. Bukowska 27/29
60-501 Poznań
tel. 61 85 30 930; 61 62 32 145
biuro@wrk.org.pl
www.wrk.org.pl
Osoby do kontaktu: Bernardyna Mośkowiak i Justyna K. Ochędzan

 

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

ul. Warszawska 6 lok. 201
40-006 Katowice
tel. 501 356 810
kafos@kafos.org.pl
www.kafos.org.pl
Osoba do kontaktu: Anna Kruczek
tel. 501 351 032

 

Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS

ul. Kapelanka 60
30-347 Kraków
tel. (12) 421 22 88
biuro@krafos.pl
www.krafos.pl
Osoba do kontaktu: Marta Wyderka

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych FLOP

ul. Krakowskie Przedmieście 53
20-076 Lublin
tel. 81 534 70 04 lub 81 533 12 17

tel. kom. 791 306 086
biuro@flop.lublin.pl
www.flop.lublin.pl
Osoba do kontaktu: Wojciech Dec

 

Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa

ul. Linki 3/4
10-535 Olsztyn
tel. 89 523-60-92
tel. kom. 503 466 700
biuro@federacjafosa.pl
www.federacjafosa.pl

 

Federacja MAZOWIA

ul. Kredytowa 6/22
00 – 062 Warszawa
tel. kom. 512 022 105
tel. kom. 601 554 747
mazowia@mazowia.org.pl
www.mazowia.org.pl
Osoba do kontaktu: Grażyna Nartowska-Kijok

 

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

ul. Kołłątaja 31 / 1-2
50-004 Wrocław
tel. kom. 699 858 391
e-mail: dfop@dfop.org.pl
www.dfop.org.pl
Osoba do kontaktu: Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Maria Lewandowska-Mika
e-mail: maria.mika@dfop.org.pl
telefon: 602 376 974

 

Łódzki Sejmik Osób Niepełnosprawnych

ul. Sienkiewicza 5, pok. 025 (parter)
90-113 Łódź
tel.: 791-274-352
e-mail: sejmiklodz@gmail.com
http://niepelnosprawni-lodz.pl/

 

 

 

Organizacje Ogólnopolskie

Chrześcijańska Służba Charytatywna

ul. Foksal 8
00-366 Warszawa
tel: (+48) 22-31-31-425
e-mail: biuro@bliskoserca.pl

https://bliskoserca.pl/

 

Federacja Polskich Banków Żywności

Al. Jerozolimskie 30 lok. 8
00-024 Warszawa
Tel: (22) 654 64 00
Fax: (22) 654 64 00
e-mail: federacja@bankizywnosci.pl

https://bankizywnosci.pl/

 

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

ul. Kopernika 30, pokój nr 2
00-336 Warszawa
e-mail: biuro@ozrss.pl, lustracja@ozrss.pl

http://ozrss.pl/

 

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

ul. Wolności 241,
41-800 Zabrze