Nowy projekt

1 grudnia WRZOS rozpoczął realizację nowego projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” w partnerstwie z  EAPN Islandia. Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz organizacji skupionych we WRZOS i Polskim Komitecie EAPN w zakresie prowadzenia dialogu i dyskusji na temat problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dostępu do usług społecznych. Projekt realizowany w okresie 12.2021-03.2023 i realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – 
Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.