Projekt „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji i efektywności socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS, świadczących usługi społeczne, rozwój współpracy z administracją publiczną w zakresie zlecania usług społecznych i profesjonalizacja kadry zarządzającej tych organizacji, poprzez przygotowanie i zapewnienie stałej oferty szkoleniowej pod nazwą „Akademia Menedżerów Usług Społecznych”

 

Projekt skierowany jest do etatowej i społecznej kadry zarządzającej socjalnych organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS z województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego.

Etapy projektu:

  • przygotowawczy (opracowanie programu Akademii Menedżerów Usług Społecznych)
  • testowania ( przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry zarządzającej organizacji pozarządowych zrzeszonych w strukturze WRZOS)
  • ewaluacyjno-upowszechniający (ewaluacja etapu testowania, weryfikacja i opracowanie finalnej wersji programu Akademii Menedżerów Usług Społecznych, organizacja seminarium upowszechniającego opracowaną ofertę szkoleniową)

  

Okres realizacji projektu: listopad 2014r. – czerwiec 2015r.