Celem projektu było zwiększenie wiedzy i kompetencji organizacji pozarządowych skupionych w nieformalnej strukturze – Polskim Komitecie Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu – PK EAPN (sekretariat prowadzony przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS) w zakresie prowadzenia dialogu i merytorycznej dyskusji na temat problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego

W ramach projektu:

  • Zorganizowaliśmy dwa spotkania Grup Referencyjnych skupiające osoby doświadczające problemu ubóstwa, przedstawicieli organizacji pozarządowych i świata akademickiego;
  • Zorganizowaliśmy 2 debaty i wizyty studyjne w regionach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych skupionych w Polskim Komitecie EAPN i WRZOS pokazujące „dobre praktyki” w zakresie przeciwdziałania problematyce wykluczenia społecznego;
  • Opracoaliśmy raport z monitoringu ubóstwa w Polsce;
  • Zorganizowaliśmy konkurs dla dziennikarzy na najlepszy materiał/audycję/reportaż o problematyce ubóstwa i wykluczenia społecznego
Projekt realizowany w okresie kwiecień-listopad 2020 i finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020