WRZOS jako partner, rozpoczął od lipca 2016 realizację projektu innowacyjnego „Punkty Inkubacji Innowacji”, którego liderem jest Fundacja „Merkury” z Wałbrzycha. W ramach tego projektu mamy możliwość wsparcia finansowego (100 %) pomysłów innowacyjnych, które prowadzą do aktywizacji zawodowej lub zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

Będziemy mogli udzielić wsparcia finansowego pomysłów innowacyjnych w postaci typów grantów:

  • TYP A dla innowatorów o wysokim potencjale (doświadczenie, kadra, zaplecze organizacyjne i techniczne i finansowe). Wysokość grantu max. 70 000,00 zł.
  • TYP B przeznaczony dla innowatorów o mniejszym potencjale. Ten rodzaj wsparcia skierowany jest głównie do osób fizycznych i grup nieformalnych. Wysokość grantu max. 30 000,00 zł.

Poszukujemy: podmiotów/instytucji/organizacji, grup nieformalnych i osób z terenu całej Polski posiadających innowacyjne pomysły na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Oferujemy: wsparcie animatorów przy dopracowaniu pomysłu innowacyjnego, wsparcie eksperckie w zakresie oceny pomysłu pod kątem innowacyjności i zgodności z prawem oraz wsparcia opiekunów innowacji i ekspertów zewnętrznych według potrzeb w zakresie wdrażania procesu testowania.

Planujemy: udzielenie 32 grantów na innowacyjne pomysły, testowanie 32 innowacji przez okres 6 miesięcy, ewaluację 17 z 32 dofinansowanych innowacji, upowszechnienie na terenie całej Polski 4 innowacji.

 

Kontakt do animatorów WRZOS:

Kamila Płowiec (kamila.p@wrzos.org.pl) – tel. 531 022 712

Agnieszka Deja (agnieszka.deja@wrzos.org.pl) – tel. 22 826 52 46

 

Wspólnota  Robocza Związków Organizacji Socjalnych jako partner realizuje projekt „Punkty Inkubacji Innowacji”.

 

Celem projektu jest:

1. Stworzenie nowych/usprawnianie istniejących rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie 32 innowacyjnych pomysłów w tym zakresie i upowszechnienie min. 4 przetestowanych i przygotowanych do wdrażania.

2. Wypracowanie metod skutecznego animowania i inkubowania innowacji prowadzących do poprawy jakości i efektywności usług społecznych.

 

Planowane efekty:

  • poprzez system zachęt i wsparcia projekt umożliwi – animację minimum 70 pomysłów, przede wszystkim pochodzących od grup bezpośrednich odbiorców i użytkowników, opracowanie i wsparcie 32 grantów, przetestowanie i ewaluację 17 oraz wybór 4 do upowszechniania,
  • przetestowanie koncepcji prowadzenia inkubatora innowacji.

 

Wartość projektu: 2 815 464,50 zł

 Wkład Funduszy Europejskich: 2 730 584,50 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2016 – 28.02.2018

 Lider projektu: Fundacja „Merkury” – www.merkury.org.pl