We wrześniu  2021 WRZOS rozpoczął realizację projektu sektorowego „SUS – Sektor Usług Społecznych. Projekt realizowany w partnerstwie z  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej) ma na celu wzmocnienie roli organizacji i podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. W ramach projektu prowadzimy monitoring prawa dotyczącego usług społecznych, a także wdrażania krajowej strategii deinstytucjonalizacji i regionalnych planów w tym zakresie. Prowadzimy także działania rzecznicze oparte o wypracowanie i zabieganie o przyjęcie przez administrację rządową rekomendacji dotyczących roli organizacji w procesie deinstytucjonalizacji. .

Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie wrzesień 2021-luty 2023.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Logotyp programu Aktywni Obywatele. Po lewej stronie w kolumnie: Iceland, Liechtenstein, Norway. Po prawej: Active citizens fund