Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres maj-czerwiec 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna jest nadal zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują nadal kwestie związane z modyfikacjami prawa w związanymi z tą epidemią i jej możliwymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi.

Monitoring maj-czerwiec 2020

Publikujemy ekspertyzę „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”.
Publikacja przygotowana przez Ryszarda Skrzypca prezentuje przegląd sytuacji osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w związku z epidemią COVID-19 w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce i …

W dniu 17 lipca 2020 odbyło się w Gdańsku jedno z dwóch seminariów regionalnych zaplanowanych w ramach projektu “Razem przeciw ubóstwu i wykluczeniu” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach seminarium “Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …

W dniu 29 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: “Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta i akademicy.

 

Po spotkaniu powstało stanowisko na temat sytuacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenie w czasie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim …

Przedstawiamy ekspertyzę Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich przygotowaną przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Jak czytamy we wprowadzeniu do publikacji “Według ostatniego Spisu Powszechnego …

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres marzec-kwiecień 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna została zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują kwestie związane z modyfikacjami czy propozycjami modyfikacji prawa w związanymi z tą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i społecznym.
Znajdą w nim Państwo także informacje m.in. o: jednolitym …

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w całodobowych placówkach opieki. Kontrola przeprowadzona była w drugiej połowie roku 2018 a dotyczyła okresu 2016-2018 (I półrocze) z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. Kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach wojewódzkich: w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach; a ponadto przeprowadzono badanie ankietowe w …

Grozi nam śmierć 40 tys. osób, a pozostałym spośród 150 tys. osób przebywających w całodobowych placówkach – utrata zdrowia

 

𝗣𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗗𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗭𝗬𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗔

Warszawa, dn. 05.04.2020 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 10, 00-489 Warszawa

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

W sprawie: dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób …

31 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

 

W obliczu pandemii COVID-19 sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna, a same te osoby są narażone na wyjątkowe niebezpieczeństwo oraz zagrożenie zdrowia i życia. Środowisko osób z niepełnosprawnościami z zadowoleniem przyjęło rozwiązania dedykowane również tej grupie obywateli w pakiecie Tarczy …

WRZOS podpisał, jako jedna 30 organizacji społecznych, pismo do Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zawierające konkretne propozycje zmian Wytycznych CT9 wspierających przedsiębiorstwa społeczne.
“Jako organizacje sektora ekonomii społecznej i solidarnej, w szczególności podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej z olbrzymim niepokojem obserwujemy sytuację podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, które zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznymi w związku z wprowadzeniem …

  • 1
  • 2(current)
  • 3