Przedstawiamy raport prezentujący najważniejsze zmiany prawne i wydarzenia z obszaru polityki publicznej związanych z dziedziną rozwoju środowiskowych usług społecznych w okresie od września 2021 do lutego 20223.

Najważniejszą zmianą jest przyjęcie Strategii Rozwoju Usług Społecznych polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) w czerwcu 2022 r. Był to dokument, którego zręby przygotowywane były na wniosek organizacji społecznych w tym WRZOS.

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Wybór najważniejszych zmian w okresie wrzesień 2021 – luty 2023

 

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.