Prezentujemy kolejny raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu listopad-grudzień 2022.

W tym raporcie zwracamy uwagę m.in.: na ważne zmiany w projekcie ustawy zmieniającej ustawę o pomocy społecznej, ministerialny zespół ds. strategii deinstytucjonalizacji czy zatwierdzony Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, czy o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: listopad-grudzień 2022

 

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG