W styczniu wysłaliśmy do Premiera, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej list, zainicjowany przez WRZOS, a podpisany przez 115 podmiotów ekonomii społecznej.

Już kilka dni później Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wysłała, w odpowiedzi na nasz apel, list do Dyrektor Biura Ministra Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z prośbą o odpowiedź na nasz apel.

W lutym dostaliśmy odpowiedź z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Poniżej publikujemy treść tego listu:

Odpowiedź MRiPS na styczniowy apel w sprawie finansowania żłobków

 

Poniżej, krótki komentarz prezesa WRZOS:

„W odpowiedzi na nasz apel z 16 stycznia br. poparty przez ponad 100 organizacji w sprawie finansowania placówek opieki do lat 3 realizowanych przez sektor społecznych, otrzymaliśmy odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Odpowiedź w zasadzie jest powtórzeniem zapisów programu Maluch+ i w żadnym razie nie wyjaśnia nierównego traktowania sektora publicznego i sektora społecznego. A zwłaszcza istniejących placówek, które obecnie realizują usługi opieki nad dziećmi, a które zagrożone są likwidacją, wskutek działań konkurencyjnych. Działania w tej sprawie będziemy kontynuować”.