Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zainicjowała list skierowany do do Premiera, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, który podpisało łącznie 115 podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych). List dotyczy propozycji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącej zasad finansowania programu MALUCH+), która może wykluczyć organizacje pozarządowe prowadzące żłobki z dostępu do finansowania tych placówek ze środków unijnych: Europejskiego Funduszu Społecznego+ (program FERS), oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Poniżej pełna treść naszego listu:

List w sprawie finansowania żłobków z FERS i KPO