W dniu 25 kwietnia 2023 w siedzibie Fundacji Stocznia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Partycypacyjnej, tym razem na temat ubóstwa energetycznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych (Fundacja Stocznia, Habitat for Humanity, ATD Czwarty Świat, Stowarzyszenie MONAR, Stowarzyszenie Ariadna, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Polski Komitet EAPN), ośrodków badawczych (m.in. Instytut Badań Strukturalnych), przedstawiciele związków zawodowych, działacze społeczni oraz eksperci.

Punktem wyjścia do rozmowy był zaprezentowany podczas spotkania raport z przeprowadzonego przez Fundację Stocznia procesu o nazwie ,,Narada obywatelska o kosztach energii”.

Po spotkaniu powstało Stanowisko Grupy Partycypacyjnej pt.: „Ubóstwo energetyczne – wsparcie odbiorców wrażliwych i rekomendacje rozwiązań problemu”.

W stanowisku uczestnicy zwracają uwagę m.in.: na problem debaty publicznej wokół tematyki ubóstwa energetycznego i ryzyka antagonizacji różnych grup społecznych, ale też na ubóstwo energetyczne dotykające bezpośrednio instytucji społecznych i pozarządowych.

Stanowisko podnosi również kwestię klasowego wymiaru dotychczasowych polityk wsparcia termomodernizacji budynków. Większość dotychczasowych programów instytucji rządowych i europejskich – jak np. dopłaty do instalacji fotowoltaicznych – trafiała w zdecydowanej większości do klasy średniej i wyższej.

Zapraszamy do lektury całości stanowiska:

Stanowisko Grupy Partycypacyjnej „Ubóstwo energetyczne – wsparcie odbiorców wrażliwych i rekomendacje rozwiązań problemu”

Stanowisko powstało w ramach projektu ,,Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.