Przedstawiamy kolejny raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych, ta edycja dotyczy dotyczy on okresu styczeń-luty 2023.

Dyskusja o asystencji osobistej na posiedzeniu podkomisji sejmowej, odpłatność za noclegi w miejscach zbiorowego zakwaterowania dla uchodźczyń z Ukrainy, obowiązek udzielenia pracy zdalnej osobom sprawującym opiekę nad innymi członkami gospodarstwa, czy ustawa o kooperatywach mieszkaniowych – to niektóre z wydarzeń związanych z lub mogących mieć wpływ na rozwój środowiskowych usług społecznych w omawianym tu okresie, które opisujemy w tej edycji raportu.

 

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: styczeń – luty 2023

 

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.