Miło nam zaprezentować katalog standardów pt. “Standardy działań dotyczące współpracy w ciałach konsultacyjno-doradczych działających w sferze polityki społecznej”. To efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu projektu “Wzmocnienie sieci WRZOS w zakresie wspólpracy …