10 marca po raz kolejny zwróciliśmy się do Prezesa Rady Ministrów i Minister Maląg w sprawie programu Maluch+, który w obecnym kształcie doprowadzi do likwidacji tysięcy placówek społecznych i prywatnych. Działania rządowe nie zwiększą liczby miejsc opieki a mogą doprowadzić do:
– likwidacji blisko 120 tys. miejsc opieki w żłobkach, klubach malucha i u opiekunów dziennych;
– likwidację blisko 5,5 tys. placówek i miejsc opieki;
– likwidację blisko 30 tys. miejsc pracy w placówkach.
Pod listem podpisało się blisko 500 organizacji i placówek żłobkowych. Zaproponowaliśmy rozmowę i rozwiązania w tym zakresie. Już w tej chwili sprawą zainteresowało się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich a Kancelaria Premiera poleciła Dyrektor Biura Ministra Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedzieć na nasz apel.

Nie będziemy odpuszczać – działamy dalej. Zwróciliśmy się również do Parlamentarzystów.

Przypominamy, że sprawą możliwych konsekwencji obecnego kształtu programu „Maluch+” zajęliśmy się już w styczniu, inicjując List organizacji społecznych do Premiera, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie finansowania żłobków.

Na ten apel dostaliśmy odpowiedź ministerstwa, którą prezes WRZOS skomentował następująco:

„Odpowiedź w zasadzie jest powtórzeniem zapisów programu Maluch+ i w żadnym razie nie wyjaśnia nierównego traktowania sektora publicznego i sektora społecznego. A zwłaszcza istniejących placówek, które obecnie realizują usługi opieki nad dziećmi, a które zagrożone są likwidacją, wskutek działań konkurencyjnych.”

 

Poniżej treść naszego ostatniego apelu z 10 marca, podpisanego przez blisko 500 organizacji i placówek żłobkowych:

Protest dotyczący programu „Maluch+”