Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”, które powstało po Spotkaniu Grupy Partycypacyjnej w dniu 31 stycznia 2023 r. w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.

W zaprezentowanym przez nas dokumencie, odnajdą Państwo omówioną prezentację dr hab Ryszarda Szarfenberga pt. „Problemy dzieci w Polsce”, która miała za zadanie nakreślić stan faktyczny sytuacji dzieci w Polsce, a która zawierała:

– problem samobójstw wśród dzieci,

– przemoc wśród dzieci,

– zdrowie dzieci i zdrowie ogólne,

– ubóstwo dzieci w Polsce;

oraz przedyskutowane kwestie dotyczące:

– szkoły oraz zdrowia psychicznego dzieci,

– pieczy zastępczej,

– bezdomności wśród dzieci,

– asystenta zdrowienia i placówek dziennych,

W każdym z prezentowanych obszarów odnajdą Państwo zalecenia i rekomendacje ekspertów z obszaru włączenia społecznego, ekspertów przez doświadczenie oraz przedstawicieli organizacji wspierających dzieci i młodzież, a którzy zabrali głos w dyskusji.

Zapraszamy do lektury!

Stanowisko Grupy Partycypacyjnej „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży”

 

Stanowisko powstało w ramach projektu ,,Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.