Jako WRZOS i EAPN Polska przewidujemy, że ubóstwo skrajne, sfera niedostatku, ubóstwo energetyczne, materialna i społeczna deprywacja drastycznie wzrosły w 2022 r. ze względu na bardzo wysoką inflację i napływ uchodźców z Ukrainy. Dane GUS na ten temat będą znane dopiero 30 czerwca 2023. Wysoka inflacja ma miejsce również w roku bieżącym co przy niskim wzroście gospodarczym grozi tym, że wzrosty ubóstwa z 2022 r. utrzymają się również w 2023 i 2024 r. Potwierdza to projekt Joint Employment Report 20231 oraz prognozy samej Komisji Europejskiej z jesieni 2022 r. Wobec tego pomijanie wzrostu ubóstwa, niedostatku i deprywacji materialnej i społecznej w projekcie KPR na lata 2023 i 2024 jest dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią naszej opinii:

Opinia WRZOS i EAPN Polska do projektu Krajowego Programu Reform 2023/2024