List otwarty do Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w sprawie wsparcia prac nad strategią rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz procesu deinstytucjonalizacji w Polsce
Stanęliśmy przed wyzwaniem zaprojektowania zmiany systemowej …

W piątek 16.10 w Warszawie w Galerii Apteka Sztuki prowadzonej przez stowarzyszenie Otwarte Drzwi odbyła się Gala rozdania nagród w konkursie dla dziennikarzy „Twarze ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego. Gala zorganizowana …

Publikujemy raport Polskiego Komitetu EAPN „Monitoring Ubóstwa 2020” przygotowany przez dr. hab. Ryszarda Szarfenberga, w ramach projektu „Razem przeciw Ubóstwu i Wykluczeniu” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju …

Pod koniec sierpnia br. Skierowaliśmy pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Zdrowia oraz Minister Funduszy i Polityki Rozwoju w sprawie procesu deinstytucjonalizacji. Wskazaliśmy na potrzebę przygotowania długofalowego …

16 października o godz.17:00 w Warszawie będzie miała miejsce Gala, podczas której zostaną przyznane nagrody dla dziennikarzy w konkursie „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego, organizowanego przez WRZOS i Polski Komitet …

30 września WRZOS, na zaproszenie KPRM, współorganizował spotkanie dotyczące projektowanego przekształcenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radę Dialogu Obywatelskiego.

Inicjatywa ta odbywa się na podstawie uchwały nr 89 Rady Działalności Pożytku …

WRZOS przygotował i przesłał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″.
Wśród naszych postulatów …

Przedstawiamy ekspertyzę „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027” przez Lenę Rogowską-Lewandowską i Martę Lewandowską, w ramach …

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres maj-czerwiec 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna jest nadal zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują nadal kwestie …

W dniu 13 sierpnia 2020 w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: „Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury” organizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych i Towarzystwo …