Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w pełni solidaryzuje się z postulatami i protestem pracowników pomocy społecznej w Łodzi. WRZOS od wielu lat wspiera pracowników pomocy społecznej, w tym pracowników socjalnych, w zakresie wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Jesteśmy przekonani, że zawody pomocowe muszą wreszcie uzyskać właściwy prestiż a to oznacza także godziwe wynagrodzenia.

List poparcia protestu pracowników pomocy społecznej w Łodzi