Stanowisko Grupy Partycypacyjnej „Kryzys psychiczny jako zmiana a nie wyrok”

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Kryzys psychiczny jako zmiana a nie wyrok” przygotowanym po spotkaniu Grupy Partycypacyjnej, które odbyło się 5 maja 2022 w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.

W dokumencie znajdą Państwo:

– ocenę stan faktycznego systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce;

– dobre praktyki ze szczególnym uwzględnieniem środowiskowego modelu wsparcia jako tego najbardziej efektywnego w przypadku większości osób doświadczających kryzysu;

– próbę skatalogowania postulatów środowiska osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz organizacji ich wspierających.

Wśród postulatów znajdziemy m.in. następujące:

„Należy skłonić władze polityczne do kontynuowania i przyspieszenia reformy ochrony zdrowia psychicznego.

(…)

Postuluje się również, by w procesie kształcenia przyszli lekarze psychiatrzy, psychologowie, pedagodzy przygotowywani byli do współpracy z asystentami zdrowienia.

(…)

Potrzebne są również kampanie społeczne ukazujące chorobę psychiczną jako potencjalne doświadczenie każdego człowieka”.

 

Zapraszamy do lektury całości.

Stanowisko Grupy Partycypacyjnej Kryzys psychiczny

 

Stanowisko powstało w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym” z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.