Relacja z seminarium „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI” w Olsztynie

26 kwietnia w Olsztynie odbyło się pierwsze z serii spotkań warsztatowych, podczas których dyskutowano o wypracowanych przez zespół ekspertów Rekomendacjach krajowych dotyczących wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji oraz udziału w nich, na zasadach partnerskich, sektora społecznego. 

 

W spotkaniu i rozmowach na temat współpracy sektora publicznego z pozarządowym (szeroko rozumianej ekonomii społecznej) w realizacji usług społecznych uczestniczyli przedstawiciele samorządu wojewódzkiego, ośrodków pomocy społecznej i organizacji działających w sferze usług społecznych. W panelu dyskusyjnym wzięli udział Katarzyna Koplińska – Dyrektor ROPS, Piotr Kubarewicz – PSONI w Biskupcu, Beata Kulesza – Dyrektor CUS w Elblągu. Ważny głos wybrzmiał ze strony Wiesławy Przybysz emerytowanej dyrektor ROPS a obecnie przewodniczącej Społecznej Rady Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Była to zatem okazja spojrzenia od strony administracji i sektora społecznego na współpracę w działaniach senioralnych. 

 

Istotnym elementem spotkania była też prezentacja przez Monikę Michniewicz z FOSy, przedsięwzięcia „Regionalna Strefa Pomocy” stanowiącego centrum integracji i koordynacji osób niesamodzielnych i ich rodzin. To nowatorskie przedsięwzięcie organizuje informację dla osób wymagających wsparcia. To mimo pozorów jeden z kluczowych elementów niezbędnych dla wielu osób. Ponadto w strefie dostępny jest kompleksowy system wsparcia dla osób starszych, wymagających opieki oraz ich rodzin (m.in. pomoc psychologiczna, prawna, zdrowotna wsparcie Rzecznika Osób Starszych oraz codzienne wsparcie wolontariuszy). Co istotne, działanie strefy nie jest możliwe bez ścisłej współpracy publiczno-społecznej.

 

Nasz cykl spotkań rozpoczęliśmy od województwa warmińsko – mazurskiego, które z naszej perspektywy, jest jednym z najbardziej zaawansowanych regionów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwoju usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego.

 

Seminarium zostało organizowane we współpracy z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.