Łódź – zapraszamy na seminarium z cyklu „Regionalne platformy społeczne dla rozwoju usług społecznych i DI”

Zapraszamy na czwarte z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy w województwie łódzkim.

We współpracy z Liderami Regionalnymi Stowarzyszeniem „Ja-ty-My” i Stowarzyszeniem OPUS oraz Partnerem merytorycznym jakim jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, chcemy z uczestnikami Seminarium porozmawiać o:
• procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
• uczestnictwie sektora i jego podmiotowości w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
• Rekomendacjach Krajowych, na bazie których wypracujemy Rekomendacje Regionalnie dla województwa łódzkiego uwzględniając specyfikę regionu.

Zapraszamy do udziału w Seminarium organizacje pozarządowe, PES czy PS, które specjalizują się w świadczeniu usług społecznych a jednocześnie mogłyby zaangażować się w wypracowywanie i wdrożenie regionalnych rekomendacji w tym zakresie.

Ważnym partnerem całego przedsięwzięcia jest RCPS w Łodzi i lokalne samorządy, które także chcemy zaangażować w ten proces.

Seminarium odbędzie się 20 czerwca 2022 r., w Galerii Artystycznej Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przy ul. Piotrkowskiej 17 w Łodzi, w godzinach 10.00-15.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego:

Liczba miejsc na seminarium jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Seminarium odbędzie się w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG