Przygotowaliśmy kolejny  raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu marzec-kwiecień 2022.

W tym okresie przedstawicielka Ministerstwa Rodziny i Polityki prezentowała w Senacie działania Rządu dotyczące deinstytucjonalizacji, a na konferencji zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta zaprezentowano założenia do ustawy o asystencji osobistej.
Również w tym czasie zespół ekspertów zaproszonych przez WRZOS opracował „Rekomendacje krajowe w zakresie wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji – uruchamiania stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju usług społecznych oraz udziału w nich na zasadach partnerskich sektora społecznego”.

Trwają negocjacje z Komisją Europejską na temat Funduszy Europejskich. Powstały projekty i założenia do nowych ustaw dotyczące kwestii związanych z rozwojem usług społecznych (np. założenia do projektu ustawy o asystencji osobistej).

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: marzec-kwiecień 2022

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG