Rekomendacje Krajowe w zakresie wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji

Koordynacja rozwoju usług społecznych powinna – zgodnie z przygotowywanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projektem Strategii Rozwoju Usług Społecznych – być realizowana we współpracy z sektorem społecznym i społecznościami lokalnymi.

Z inicjatywy WRZOS wypracowano rekomendacje adresowane zarówno do samorządów wojewódzkich, jak i organizacji sektora społecznego. Do ich wypracowania zaprosiliśmy Annę Bugalską, Karolinę Cyran-Juraszek, prof. Mirosława Grewińskiego, Michała Gucia, Monikę Michniewicz, Cezarego Miżejewskiego, Wiesławę Przybysz, dr hab. Marka Rymszę, Zbigniewa Wejcmana, Krzysztofa Więckiewicza, Jana Jakuba Wygnańskiego.
Rekomendacje zachęcają do stworzenia w każdym z regionów przestrzeni do dyskusji o wyzwaniach związanych z usługami i o pożądanych kierunkach działań w tej dziedzinie.

Rekomendacje będą przedmiotem dyskusji w regionach w ramach cyklu 16 seminariów regionalnych i podstawą do wypracowania rekomendacji regionalnych.

Wierzymy, że współpraca i partnerstwo publiczno-społeczne mogą przyczynić się do jak najlepszych rozwiązań i szerokiego wsparcia działań niezbędnych dla rozwoju środowiskowych usług społecznych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią dokumentu „Rekomendacje krajowe w zakresie wdrażania strategii rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji -uruchamiania stabilnych fundamentów do dalszego rozwoju usług społecznych oraz udziału w nich na zasadach partnerskich sektora społecznego”.

 

Dokument powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.