Przygotowaliśmy kolejny, piąty, raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu maj-czerwiec 2022.

W tym okresie Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju usług społecznych – najważniejszy dla procesu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych dokument strategiczny. Zakończyły się też negocjacje Umowy Partnerstwa pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Sejm obradował nad ustawą o zmianie ustawy pieczy zastępczej.

Zapraszamy do lektury:

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych: maj-czerwiec 2022

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG