Pod koniec lipca WRZOS wraz z innymi organizacjami wystosował pismo do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość …

Zapraszamy na kolejne, szóste już, Seminarium z serii szesnastu w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy tym razem w województwie …

Zapraszamy na kolejne, piąte już Seminarium, z serii szesnastu w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, które organizujemy tym razem w województwie …

Jeszcze tylko miesiąc czekamy na zgłoszenia prac do konkursu dla dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego.

Czekamy na:

artykuły prasowe,
audycje radiowe,
programy telewizyjne,
materiały internetowe,

które zostały opublikowane lub wyemitowane pomiędzy …

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w lipcu ogłosiło projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej.

Dziś przesłaliśmy do Ministerstwa stanowisko WRZOS dotyczące tych zmian. Poniżej jego pełna treść:

Stanowisko WRZOS dotyczące zmian …

Ze zdumieniem zauważyliśmy, że mimo naszej prośby z 9 listopada 2020 r., w liście podmiotów, do których jest kierowany projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej[1] nie ma Wspólnoty Roboczej …

WRZOS wraz z organizacjami skupionymi w porozumieniu DI.2035 przesłał list do Pani Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, w którym zwraca się z prośbą o możliwość …

Przygotowaliśmy kolejny, piąty, raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu maj-czerwiec 2022.

W tym okresie Rada Ministrów przyjęła Strategię rozwoju usług społecznych – najważniejszy …

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) przy współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza trzecią edycję ogólnopolskiego Konkursu dla dziennikarzy „Twarze Ubóstwa”.

Chcemy wyróżnić autorki i autorów …

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Kryzys psychiczny jako zmiana a nie wyrok” przygotowanym po spotkaniu Grupy Partycypacyjnej, które odbyło się 5 maja 2022 w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie …