15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum …

24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz grupa europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowały list otwarty zaadresowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli oraz …

Za twój czas…

Za odwagę…

Za zmaganie się z przeciwnościami…

Za to że się nie poddajesz…

Za robienie czegoś dla innych…

Za bycie razem…

Związek organizacji WRZOS dziękuje za kolejny wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w …

Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia zmiany i działania dokonywane w okresie od 1 listopada do 31 …

12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych. W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of …

Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia ważne zmiany prawne dokonane w okresie od 1 września do 31 …

Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.
Apelujemy o:

– reformę systemu wsparcia III sektora wydyskutowaną w szerokim gronie organizacji z różnych części Polski
– …

13 października wręczyliśmy nagrody przyznane w tegorocznej, czwartej już edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego, organizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) we współpracy z Polskim …

Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy WRZOS, koordynowana przez fundację Habitat for Humanity Poland, wzięła udział w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych …

Organizacje socjalne powinny aktywnie włączyć się w programowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarach transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …