Zapraszamy na trzecie z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, organizujemy w województwie świętokrzyskim.

We współpracy z Liderem Regionalnym …

Zapraszamy na szkolenie organizowane wspólnie z Europejską Federacją Pracodawców Sektora Społecznego i Europejską Federacją Związków Usług Publicznych (EPSU) „Dialog społecznych w usługach społecznych”, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca …

Zapraszamy na drugie z serii 16 Seminariów w obszarze współpracy publiczno-społecznej w zakresie rozwijania usług społecznych i udziału w nich sektora społecznego, organizujemy w województwie Opolskim

We współpracy z Liderem Regionalnym …

5 maja w warszawskiej Galerii Apteka Sztuki podczas spotkania partycypacyjnego odbyła się dyskusja o kryzysie psychicznym i jego wpływie na wykluczenie społeczne.

W spotkaniu wzięli udział specjaliści pracujący z osobami w …

Pod koniec marca tego roku WRZOS zainicjował apel do Minister Rodziny i Polityki Społecznej dotyczący wynagrodzeń pracowników socjalnych. W naszym liście zwróciliśmy uwagę na związane z wybuchem wojny w Ukrainie …

Prezentujemy Państwu raport „Usługi społeczne i deinstytucjonalizacja w Republice Czeskiej” przygotowany specjalnie dla WRZOS przez Czeskie Stowarzyszenie Dostawców Usług Społecznych. Stowarzyszenie zrzesza ponad 950 usługodawców w 2 500 usługach społecznych …

Strategia Rozwoju Usług Społecznych staje się faktem. Oznacza to, że projektowanie usług społecznych oraz przejście z opieki instytucjonalnej do środowiskowej będzie udziałem wszystkich wspólnot lokalnych już w najbliższych miesiącach. Rozpoczynamy zatem …

4 i 5 kwietnia odbyła się pierwsza debata partycypacyjna połączona z wizytą studyjną. 4 kwietnia we Wrocławskim Centrum Integracji zgromadzone osoby rozmawiały o zatrudnieniu i aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie …

26 marca 2022 podczas spotkania w Warszawie wyłoniona została Grupa Ekspertów Uczestniczących. Grupa będzie włączana w działania WRZOS, w debaty, w konsultowanie dokumentów.

Spotkanie organizowane w ramach projektu „Porozmawiajmy o ubóstwie …

Polski system pomocy społecznej trzeszczy w szwach, a pracownicy są przeciążeni do granic możliwości. Niestety nadal ich praca nie jest wynagradzana adekwatnie do skali zadań i ich publicznej użyteczności. Dlatego …