10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:30 odbędzie się OTWARTE SPOTKANIE PREKONSULTACYJNE w sprawie budowania potencjału organizacji pozarządowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu …

Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS życzy wszystkim swoim członkom i sympatykom słonecznych i spokojnych świąt wielkanocnych oraz wiosennej energii  i entuzjazmu przy realizacji Waszych projektów.

Projekt Krajowego Programu Reform przesłany przez rząd komentuje prof. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, członek Rady Programowej WRZOS:
Tegoroczny projekt Krajowego Programu Reform podobnie, jak zeszłoroczny w bardzo niewielkim stopniu …

Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS przesłał do pana Piotra Steca przewodniczącego Rady NIW-CRSO list poparcia dla protestu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności przeciwko zmianie w sposobie …

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nowe postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy nowej listy …

Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia działania dokonywane w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2024 …

15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum …

24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz grupa europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowały list otwarty zaadresowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli oraz …

Za twój czas…

Za odwagę…

Za zmaganie się z przeciwnościami…

Za to że się nie poddajesz…

Za robienie czegoś dla innych…

Za bycie razem…

Związek organizacji WRZOS dziękuje za kolejny wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w …

Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia zmiany i działania dokonywane w okresie od 1 listopada do 31 …