W dniach 16-17 września miało miejsce we Wrocławiu spotkanie strategiczne oraz Walne Zebranie WRZOS.

W trakcie spotkania omawiano założenia nowej strategii rozwoju WRZOS na lata 2021-2027

14-16 września odbył się we Wrocławiu V zjazd w ramach Szkoły Menadżerów Organizacji Socjalnych. Tematyka obejmowała Fundusze Europejskie w nowej perspektywie finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem deinstytucjonalizacji oraz obecne prace rządowe …

We wrześniu  2021 WRZOS rozpoczął realizację projektu sektorowego „SUS – Sektor Usług Społecznych”. Projekt realizowany w partnerstwie z  Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (Stowarzyszenie Dostarczycieli Usług Społecznych Republiki Czeskiej) …

Prezentujemy ekspertyzę przygotowaną przez Andrzeja Smosarskiego pt. „Zadania państwa dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami”.

W tym opracowaniu czytamy m.in:
Dostępność to oczekiwana cecha otaczającego nas świata, która powinna być obecna …

Od kilku lat trwa publiczna debata o rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. Jako WRZOS uczestniczymy w tej dyskusji od początku 2020 r. Wspólnie z przedstawicielami samorządu regionalnego i administracji samorządowej …

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianami do ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ogłosiło już konsultacje swojego projektu.

WRZOS w trakcie warsztatów w ramach Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich razem z …

{Aktualizacja: przedłużenie terminu zbierania podpisów}

WRZOS jest zaangażowany od dłuższego czasu w prace nad strategią deinstytucjonalziacji.

Sprawa deinstytucjonalizacji usług społecznych dotyczy każdego i każdej z nas.

W dalszym ciągu trwają prace nad krajową …

Przedstawiamy ekspertyzę pt.: „Analiza skali potrzeb i niezbędnych zmian w ramach procesu deinstytucjonalizacji” przygotowaną przez dr Izabelę Grabowską i dr Szymona Wójcika.

We wprowadzeniu do analizy czytamy:
“Punktem wyjścia do analiz zapotrzebowania …

Minister Zdrowia pod koniec czerwca ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą …

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) po raz drugi ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy.

Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność …