Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS przesłał do pana Piotra Steca przewodniczącego Rady NIW-CRSO list poparcia dla protestu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności przeciwko zmianie w sposobie przyznawania dotacji w ramach PROO 5 wprowadzonej do regulaminu konkursu PROO edycja 2024.
W naszej opinii ograniczenie do częstotliwości raz na trzy lata możliwości korzystania ze wsparcia w pokryciu kosztów związanych z członkostwem w międzynarodowych federacjach byłoby niekorzystne dla polskich organizacji. W wielu przypadkach sprawiłoby, że musiałyby one z członkowstwa zrezygmować, tracąc tym samym szansę na bezpośrednią współpracę z innymi europejskimi organizacjami i rezygnując z wpływu na istotne decyzje podejmowane na poziomie europejskim.

Pełna treść listu:

Poparcie stanowiska Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności ws. zmian w regulaminie PROO

Stanowisko Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności:

2024_03_21_NIWCRSO_PROO5