10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:30 odbędzie się OTWARTE SPOTKANIE PREKONSULTACYJNE w sprawie budowania potencjału organizacji pozarządowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.

Spotkanie realizowane jest z inicjatywy osób reprezentujących organizacje pozarządowe w Grupie Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS) i odbywa się na potrzeby przeprowadzenia procesu zmian w Programie FERS w ramach tzw. przeglądu śródokresowego w zakresie budowania potencjału organizacji pozarządowych ze środków EFS Plus

Spotkanie odbędzie w formie on-line na platformie ZOOM (link zostanie przesłany w dniu spotkania).

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 kwietnia (wtorek) przez formularz: https://bit.ly/43MJFo3