📌 Za nami pierwsze Regionalne spotkanie edukacyjne – Po co nam Fundusze Europejskie?

📌 W siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach 22 maja organizacje pozarządowe dyskutowały o szansach związanych z wykorzystaniem środków europejskich. Spotkanie odbyło się w ramach partnerskiego projektu pn. „Działania informujące i promujące fundusze europejskie wśród organizacji pozarządowych”, a jego organizatorem była Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych.

📌 Podczas spotkania Justyna Ochędzan, prezeska Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych, ekspertka ds. Funduszy Europejskich przybliżyła temat Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i zasadę partnerstwa jako fundamentu wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Katarzyna Loska-Szafrańska, kierowniczka Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0 w Katowicach, prezeska zarządu Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej omówiła Program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”, wskazując możliwości pozyskania środków przez partnerów społecznych i organizacje pozarządowe.

📌 Całość prowadził Kazimierz Słobodzian, prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, który przedstawił dobre praktyki wykorzystania środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych.

📌 Spotkanie odbyło się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych (lider projektu), Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych, Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Podlaskim Sejmikiem Osób z Niepełnosprawnościami.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Tytuł seminarium: „Europejski Filar Praw Socjanych i zasada partnerstwa jako fundamenty wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce”.
Projekt: „Działania informujące i promujące fundusze europejskie wśród organizacji pozarządowych”