Jest gotowy kolejny raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych. Tym razem dotyczy on okresu styczeń-luty 2022.

W tym czasie m.in: skierowano do Sejmu projektu ustawy wdrożeniowej, odbyło się ważne połączone posiedzenie komisji sejmowych: Komisji Polityki Senioralnej, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Komisja Zdrowia gdzie rozmawiano o deinstytucjonalizacji, a w czasie posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozmawiano o gospodarstwach opiekuńczych – nowej formie usług środowiskowych.

Monitoring polityk publicznych w zakresie usług społecznych styczeń – luty 2022

Raport powstał w ramach projektu „SUS-Sektor Usług Społecznych” realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.