10 kwietnia 2024 r. (środa) w godz. 18:00 – 20:30 odbędzie się OTWARTE SPOTKANIE PREKONSULTACYJNE w sprawie budowania potencjału organizacji pozarządowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu …

Projekt Krajowego Programu Reform przesłany przez rząd komentuje prof. Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu EAPN, członek Rady Programowej WRZOS:
Tegoroczny projekt Krajowego Programu Reform podobnie, jak zeszłoroczny w bardzo niewielkim stopniu …

Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS przesłał do pana Piotra Steca przewodniczącego Rady NIW-CRSO list poparcia dla protestu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności przeciwko zmianie w sposobie …

Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nowe postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy nowej listy …

We wrześniu 2023 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) rozpoczęła realizację projektu REGiONALNE POROZUMIENIE NA RZECZ USŁUG SPOŁECZNYCH

Główny cel programu to włączenie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w dialog obywatelski …

15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum …

24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz grupa europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowały list otwarty zaadresowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli oraz …