Zarząd Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS przesłał do pana Piotra Steca przewodniczącego Rady NIW-CRSO list poparcia dla protestu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności przeciwko zmianie w sposobie …

15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum …