Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, zrzeszająca poprzez swoje organizacje członkowskie (Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych ZLOP, Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS, Wielkopolska Rada Koordynacyjna – Związek Organizacji Pozarządowych WRK, Śląskie Forum …

26 lutego odbyło się w Warszawie pierwsze spotkanie, szkolenie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem spotkań jest przygotowanie osób bezpośrednio doświadczających ubóstwa i wykluczenia do pełnienia roli „self-adwokatów”, którzy będą …

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem „Ubóstwo a przemoc” przygotowanym po pierwszym spotkaniu Grupy Partycypacyjnej, które odbyło się w ramach projektu  „Porozmawiajmy o ubóstwie i wykluczeniu społecznym”.

W dokumencie znajdują nie tylko mocne …

6 lutego zakończyliśmy zbieranie podpisów pod apelem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w którym toczą się prace nad nad zmianami przepisów o pieczy zastępczej.

Apel zainicjowany przez Porozumienie DI.2035 podpisało …

Prezentujemy raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych za okres listopad-grudzień 2021.

W tym okresie zostało przyjętych kilka ważnych dokumentów z punktu widzenia rozwoju środowiskowych usług społecznych, m.in.: Umowa …

W Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej toczą się prace nad zmianami przepisów o pieczy zastępczej. Sprawa pieczy zastępczej to jeden elementów całościowej dyskusji o deinstytucjonalizacji usług społecznych. Niestety po obiecującym …

„Ubóstwo a przemoc” ten trudny i nieco kontrowersyjny temat poddany był wnikliwej debacie podczas pierwszego spotkania Grupy Partycypacyjnej realizowanego przez WRZOS, EAPN Polska w partnerstwie z EAPN Islandia projektu „Porozmawiajmy …

Prezentujemy raport z monitoringu usług społecznych związanych z procesem deinstytucjonalizacji. Omawia on istotne zmiany prawne i prezentuje ważne dokumenty i działania z obszaru polskiej polityki społecznej odnoszącej się do usług …

Historia ZLOP, skupiającego organizacje pozarządowe w regionie nad środkową Odrą i dolną Wartą, zaczęła się 16 listopada 1996 r. w klubie studenckim „U Ojca” w Zielonej Górze. Tam odbył się …