Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia zmiany i działania dokonywane w okresie od 1 listopada do 31 …

12 grudnia 2023 roku w odbyło się pierwsze spotkanie Europejskiego Sektorowego Komitetu Dialogu Społecznego ds. Usług Społecznych. W skład komitetu wchodzą Federacja Europejskich Pracodawców z Sektora Opieki Społecznej, (Federation of …

Przedstawiamy monitoring działań organów państwa dotyczących procesu deinstytyucjonalizacji usług społecznych. Raport przygotowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych omawia ważne zmiany prawne dokonane w okresie od 1 września do 31 …

Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.
Apelujemy o:

– reformę systemu wsparcia III sektora wydyskutowaną w szerokim gronie organizacji z różnych części Polski
– …

13 października wręczyliśmy nagrody przyznane w tegorocznej, czwartej już edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego, organizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) we współpracy z Polskim …

Grupa robocza na rzecz społecznie sprawiedliwej polityki klimatyczno-energetycznej przy WRZOS, koordynowana przez fundację Habitat for Humanity Poland, wzięła udział w prekonsultacjach mających na celu przygotowanie projektów aktualizacji krajowych dokumentów strategicznych …

Organizacje socjalne powinny aktywnie włączyć się w programowanie i wdrażanie polityk publicznych w obszarach transformacji energetycznej i ochrony klimatu. Jest to niezbędne dla zapewnienia efektywnego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …

W dniu 25 kwietnia 2023 w siedzibie Fundacji Stocznia odbyło się kolejne spotkanie Grupy Partycypacyjnej, tym razem na temat ubóstwa energetycznego.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych (Fundacja …

Przedstawiamy raport prezentujący najważniejsze zmiany prawne i wydarzenia z obszaru polityki publicznej związanych z dziedziną rozwoju środowiskowych usług społecznych w okresie od września 2021 do lutego 20223.

Najważniejszą zmianą jest przyjęcie …

Przedstawiamy kolejny raport z monitoringu polityk publicznych w zakresie usług społecznych, ta edycja dotyczy dotyczy on okresu styczeń-luty 2023.

Dyskusja o asystencji osobistej na posiedzeniu podkomisji sejmowej, odpłatność za noclegi w …