Za twój czas…

Za odwagę…

Za zmaganie się z przeciwnościami…

Za to że się nie poddajesz…

Za robienie czegoś dla innych…

Za bycie razem…

Związek organizacji WRZOS dziękuje za kolejny wspólnie spędzony rok wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach gospodyń wiejskich.

Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne!

Spot radiowy: https://tiny.pl/t23zm