24 stycznia Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) oraz grupa europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego wystosowały list otwarty zaadresowany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, Roberty Metsoli oraz stałego przedstawiciela Belgii przy Unii Europejskiej Willema van de Voorde.

Jako Sygnatariusze listu wzywamy instytucje europejskie do podjęcia działań w celu wdrożenia otwartego i regularnego dialogu z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego we wszystkich obszarach polityki, zgodnie z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej zapisanymi w art. 11. Mimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych dialog obywatelski w instytucjach UE jest niejednolity i nieustrukturyzowany, dlatego apelujemy o:

  1. Zainicjowanie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dialogu obywatelskiego;
  2. Utworzenie w każdej instytucji stanowisk kierowniczych dla osób odpowiedzialnych za stosunki ze społeczeństwem obywatelskim;
  3. Zachęcanie do ściślejszej współpracy między podmiotami obywatelskimi i społecznymi oraz jej krzewienie.

Pod listem znalazły się podpisy 156 sygnatariuszy (39 federacji europejskich, 85 organizacji krajowych i 60 członków Grupy Organizacji Społeczeństwa Obywatelskiego EKES-u) z 26 państw członkowskich. Polskę reprezentuje Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, do której należy kilkanaście federacji regionalnych i ogólnopolskich, zrzeszających ponad tysiąc fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni socjalnych. Krajowe organizacje podpisane pod dokumentem to także Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Związek Harcerstwa Polskiego.

TREŚĆ LISTU ORAZ LISTA SYGNATARIUSZY

in English