Zapraszamy organizacje pozarządowe do dołączenia się do apelu w sprawie powołania Okrągłego Stołu Pożytku Publicznego.
Apelujemy o:
– reformę systemu wsparcia III sektora wydyskutowaną w szerokim gronie organizacji z różnych części Polski
prowadzenie dialogu o rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z pełnym zachowaniem zasady pomocniczości oraz aktywnego udziału obywatelek i obywateli w reformach państwa ich dotyczących
Inicjatorzy apelu:
Prezydium Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
Pełna treść apelu i możliwość złożenia podpis: http://bit.ly/3QSs5Ka