Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje nowe postępowanie w sprawie wyłonienia trojga kandydatów na urząd Sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy nowej listy kandydatów w terminie do 12 sierpnia 2024 (decyduje data wpływu do MSZ).

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zgłaszać swoje kandydatury do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w terminie do 30.04.2024 r.

ogloszenie_sedzia_ETPC 2024

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc