15 lutego 2024 Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszka Buczyńska powołała w skład Rady Narodowego Instytutu Wolności sześciu reprezentantów organizacji pozarządowych – wśród nich wiceprezes WRZOS i prezes Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych Iwonę Żukiert oraz prezeskę należącej do WRZOS Federacji Mazowia Annę Czyżewską.

Warto zaznaczyć, że od teraz przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mieli realny wpływ na decyzje Rady NIW – CRSO ponieważ dysponując sześcioosobowĄ reprezentacją po raz pierwszy w historii Instytutu mają w radzie większość.

 

Przedostatni etap procedury wyłaniania społecznych członków Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Wszyscy reprezentanci organizacji pozarządowych powołani przez Minister do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską:

Anna Czyżewska reprezentująca Federację Mazowia,

Ewa Gałka reprezentująca Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT,

Łukasz Gorczyński reprezentujący Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych,

Daniel Prędkopowicz reprezentujący Fundację Fundusz Współpracy,

Agata Stafiej-Bartosik reprezentująca Fundację Ashoka. Innowatorzy dla dobra publicznego

Iwona Żukiert reprezentująca Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych.