Przedstawiamy ekspertyzę Wielowymiarowe ubóstwo osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich przygotowaną przez dr Rafała Bakalarczyka w ramach projektu “SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

Jak czytamy we wprowadzeniu do publikacji “Według ostatniego Spisu Powszechnego …

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres marzec-kwiecień 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna została zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują kwestie związane z modyfikacjami czy propozycjami modyfikacji prawa w związanymi z tą epidemią i grożącym nam kryzysem gospodarczym i społecznym.
Znajdą w nim Państwo także informacje m.in. o: jednolitym …

WRZOS we współpracy z Polskim Komitetem Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska) ogłasza ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy.
Chcemy wyróżnić autorki i autorów, którzy w swoich pracach pokazują złożoność ubóstwa z perspektywy życiowego doświadczenia ludzi nim dotkniętych, jako problemu polityki publicznej, jak również działania szeroko pojętej pomocy społecznej.

Patronem konkursu jest Bartosz Mioduszewski, nasz kolega, członek zarządu WRZOS …

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji związanym z doradztwem na temat tarczy antykryzysowej WRZOS zaprasza organizacje członkowskie do korzystania z doradztwa Damiana Staniszewskiego w tym zakresie.
Damian Staniszewski jest prawnikiem / lustratorem/ ekspertem ds. ekonomii społecznej. Od 2011 r. działa w spółdzielczości socjalnej oraz w kilku Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej jako doradza prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, doradca …

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w całodobowych placówkach opieki. Kontrola przeprowadzona była w drugiej połowie roku 2018 a dotyczyła okresu 2016-2018 (I półrocze) z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w zakresie związanym z przedmiotem kontroli. Kontrolę przeprowadzono w czterech urzędach wojewódzkich: w Warszawie, Gdańsku, Łodzi i Katowicach; a ponadto przeprowadzono badanie ankietowe w …

Wesołych Świąt życzy Zarząd i Zespół WRZOS.

Grozi nam śmierć 40 tys. osób, a pozostałym spośród 150 tys. osób przebywających w całodobowych placówkach – utrata zdrowia

 

𝗣𝗜𝗦𝗠𝗢 𝗗𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗭𝗬𝗗𝗘𝗡𝗧𝗔 𝗜 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥𝗔

Warszawa, dn. 05.04.2020 r.

Szanowny Pan
Andrzej Duda
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wiejska 10, 00-489 Warszawa

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

 

W sprawie: dramatycznej sytuacji oraz zagrożenia zdrowia i życia ponad 150 tysięcy osób …

Nie 10…

Nie 5…

Ani nawet nie 3…

Wystarczy 1 procent, by zmienić naprawdę wiele w twojej lokalnej społeczności.

Pamiętaj!

Przekaż 1 procent twojego podatku na organizację działającą w twojej okolicy!

Wskaż w rocznym rozliczeniu podatkowym organizację na swoim terenie i pomóż rozwiązywać lokalne problemy!

Pełna lista uprawnionych organizacji do otrzymania 1% na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Spot promujący kampanię: https://bit.ly/39KMQPH

W styczniu napisaliśmy apel do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie poprawy sytuacji pracowników socjalnych. Apel, po podpisaniu przez 242 organizacje w lutym przekazaliśmy pani minister Marlenie Maląg oraz szefowi kancelarii premiera Michałowi Dworczykowi.

W marcu dostaliśmy odpowiedź. Trochę nam umknęła, bo teraz rzadziej odwiedzamy biuro.

Poniżej krótko przypominamy o co wnioskowaliśmy i wskazujemy jak Ministerstwo odniosło …

31 marca 2020 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

Szanowny Panie Premierze,

 

W obliczu pandemii COVID-19 sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest szczególnie trudna, a same te osoby są narażone na wyjątkowe niebezpieczeństwo oraz zagrożenie zdrowia i życia. Środowisko osób z niepełnosprawnościami z zadowoleniem przyjęło rozwiązania dedykowane również tej grupie obywateli w pakiecie Tarczy …