16 października o godz.17:00 w Warszawie będzie miała miejsce Gala, podczas której zostaną przyznane nagrody dla dziennikarzy w konkursie “Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego, organizowanego przez WRZOS i Polski Komitet EAPN. Podczas Gali odbędzie się również prezentacja tegorocznego raportu z monitoringu ubóstwa “Poverty Watch”.
Szczegółowe informacje o Gali oraz zapisy na nią pod numerem telefonu 22 …

30 września WRZOS, na zaproszenie KPRM, współorganizował spotkanie dotyczące projektowanego przekształcenia Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radę Dialogu Obywatelskiego.

Inicjatywa ta odbywa się na podstawie uchwały nr 89 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 19 marca 2020 r. (https://www.gov.pl/web/pozytek/uchwaly-rdpp), która określa w załączniku koncepcję nowej Rady Dialogu Obywatelskiego.

Według tej koncepcji „RDO jest organem samoistnym, analogicznie do …

WRZOS przygotował i przesłał uwagi do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030″.
Wśród naszych postulatów są m.in.:
– zwiększenie puli środków do wysokości 120 mln PLN,
– zwiększenie kompetencji Komitetu Sterująco-Monitorującego,
– nie ograniczenie maksymalnej wysokości dotacji,
– wpisanie programów wieloletnich na poziomie programu …

Przedstawiamy ekspertyzę „Rola i możliwe działania w obszarze kultury w zakresie spójności społecznej oraz w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w perspektywie finansowej 2027” przez Lenę Rogowską-Lewandowską i Martę Lewandowską, w ramach projektu „SOS – Silne Organizacje Socjalne” realizowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) w latach 2019-2021, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju …

Prezentujemy raport z monitoringu polityki społecznej za okres maj-czerwiec 2020 r.

W tym okresie polska polityka społeczna jest nadal zdominowana przez epidemię COVID-19. Dlatego większą część tego raportu zajmują nadal kwestie związane z modyfikacjami prawa w związanymi z tą epidemią i jej możliwymi konsekwencjami gospodarczymi i społecznymi.

Monitoring maj-czerwiec 2020

W dniu 13 sierpnia 2020 w Warszawie odbyło się drugie spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: “Osoby wykluczone jako odbiorcy i twórcy kultury” organizowane przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych i Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, kuratorzy sztuki, aktorzy.

W trakcie spotkania zebrani starali …

Publikujemy ekspertyzę „Sytuacja i stan zagrożeń epidemiologicznych placówek całodobowych dla osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w wybranych państwach Unii Europejskiej”.
Publikacja przygotowana przez Ryszarda Skrzypca prezentuje przegląd sytuacji osób w podeszłym wieku, osób z niepełnosprawnością oraz dzieci i młodzieży w związku z epidemią COVID-19 w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Polsce i …

W dniu 17 lipca 2020 odbyło się w Gdańsku jedno z dwóch seminariów regionalnych zaplanowanych w ramach projektu “Razem przeciw ubóstwu i wykluczeniu” finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

W ramach seminarium “Housing First a inne formy wsparcia mieszkaniowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym …

W dniu 29 czerwca 2020 w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Referencyjnej pt.: “Osoby wykluczone w obliczu zagrożenia epidemiologicznego”.

W spotkaniu wzięło udział 15 osób: osoby doświadczające ubóstwa i wykluczenia, pracownicy socjalni, prawnicy, przedstawiciele Urzędu Miasta i akademicy.

 

Po spotkaniu powstało stanowisko na temat sytuacji osób doświadczających ubóstwa i wykluczenie w czasie epidemii COVID-19.

Czytamy w nim …

Informacje o naszym konkursie dla dziennikarzy “Twarze Ubóstwa” umieścił portal Strefa Biznesu.
ta informacja jest też widoczna na stronach 19 regionalnych portali (m.n. Dziennik Batycki, Głos Wielkopolski, Dziennik Łódzki, ) w zakładce “Biznes” oraz w dziale “Strefa Biznesu” serwisu polskatimes.pl