Regionalne Porozumienie na rzecz Usług Społecznych

We wrześniu 2023 Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) rozpoczęła realizację projektu REGiONALNE POROZUMIENIE NA RZECZ USŁUG SPOŁECZNYCH

Główny cel programu to włączenie organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w dialog obywatelski dotyczący tworzenia i realizacji polityki publicznej związanej z deinstytucjonalizacją usług społecznych.